Financiering speed-pedelec

Financiering speed-pedelec

Financiering speed-pedelec

Financiering speed-pedelec

1. Particuliere aankoop

Een privé aankoop was lang de meest voorkomende manier om een fiets te financieren. In dit meest éénvoudige scenario wordt de fiets onmiddellijk betaald bij aankoop.

De laatste jaren worden meer en meer fietsen op afbetaling gekocht. In België zijn er verschillende banken die hier specifieke oplossingen voor aanbieden. Enkele factoren om mee rekening te houden:

  1. Interest: dit schommelt momenteel (eind 2021) rond 1% (JKP)
  2. Looptijd: een fiets kan afbetaald worden op minimum 1 jaar en maximum 4 jaar.
  3. Te lenen bedrag: sommige banken staan het toe om tot 110% van het aankoopbedrag van de fiets te lenen. De bijkomende 10% kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de aankoop van een helm of gepast fietskledij.

 

Als we dit even omzetten naar de situatie van een ÅSKA fiets die over een looptijd van 4 jaar wordt afbetaald dan bedraagt de maandelijks af te betalen som ongeveer 190 euro en zal er na 4 jaar ongeveer 180 euro aan interest worden betaald.

Indien u als werknemer geniet van een fietsvergoeding wordt de aankoop van een ÅSKA fiets op deze manier een nuloperatie vanaf een afstand van 21 km van het werk.

(Enkele rit, in de veronderstel dat er een fietsvergoeding van 0,24 EUR/km wordt voorzien door de werkgever en er 220 dagen per jaar wordt gefietst naar het werk.)

2. Fietsleasing via de werkgever

Sinds enkele jaren bestaat er in België een systeem van fietsleasing waarbij werknemers een fiets kunnen leasen (huren). Fietsleasing dient georganiseerd te worden door de werkgever en biedt verschillende voordelen:

  1. Het lease bedrag wordt door de werknemer ofwel via het bruto maandloon betaald ofwel via de bruto eindejaarspremie.
  2. Verzekering en onderhoud zijn meestal inbegrepen.
  3. Op het einde van het leasecontract (typisch 3 jaar) kan de fiets voordelig aangekocht worden.

Als we dit even omzetten naar de situatie van een ÅSKA fiets dan bedraagt de maandelijkse netto kost voor de werknemer ongeveer 110 euro. ( Gemiddelde op basis van offertes van de 4 grootste Belgische leasingspelers. Gebaseerd op een brutoloon van 3800 EUR.)

Indien u daarbovenop een fietsvergoeding krijgt dan wordt pendelen met een ÅSKA fiets een nuloperatie bij een afstand van 13km van het werk. (Enkele rit, in de veronderstel dat er een fietsvergoeding van 0,24 EUR/km wordt voorzien door de werkgever en er 220 dagen per jaar wordt gefietst naar het werk.)

LET OP: de specifieke voorwaarden verschillen van werkgever tot werkgever en van leasemaatschappij tot leasemaatschappij.

3. Aankoop van de fiets door de werkgever

Fietsen die door de werkgever worden aangekocht kunnen voor 100% fiscaal worden afgetrokken, voor zover deze althans (ten dele) voor woon-werkverkeer worden gebruikt.

Daarenboven kan ook alle uitrusting (kledij, helm) alsook de kosten gemaakt door de werkgever om fietsen naar het werk mogelijk te maken 100% fiscaal worden afgetrokken (bvb fietsenstalling, fietspomp …).

Voor de btw geldt dan weer dat enkel het gedeelte dat effectief professioneel wordt gebruikt mag afgetrokken worden.

4. Verzekering

Volgens de wetgever is er geen enkele verzekering verplicht indien het om een fiets met hulpmotor gaat waarbij de motor niet autonoom (dus zonder trappen) kan werken. Dit is het geval bij een ÅSKA fiets: zonder trappen zal de motor niets doen.

Hoewel het dus niet verplicht is zijn volgende verzekeringen wel aan te raden:

  • Fietsverzekering voor zaakschade: pechbijstand, diefstal, materiële schade bij een valpartij …
  • Familiale verzekering: indien u schade toebrengt aan derden bij privégebruik van de fiets.
  • Bedrijfspolis: indien u schade toebrengt aan derden bij professioneel gebruik (bvb woon-werk verkeer) van de fiets.
  • Persoonlijke ongevallenverzekering: dit kan gezien worden als een uitbreiding op een hospitalisatieverzekering die bijvoorbeeld ook kosten dekt van kinébehandelingen.

KLAAR VOOR JOUW AVONTUUR ?